دانلود کمیک فارسی Flashpoint

نام کمیک: Flashpoint

ناشر: DC
سال انتشار: 2011
وضعیت ترجمه: متوقف شده. در مجموع 22 شماره از کل رویداد در آرشیو قرار داشت.
نویسنده:
جف جانز
طراح:
اندی کوبرت
مترجم:
جواد
شیوا
آوا
آرین میرنصرالهی
علیشر
آرین پارسا
گرافیست:
جواد
سینا اسپ.

ترجمه این کمیک متعلق به چند سال پیش است، و کم و بیش معایب و مشکلاتی در آن دیده میشه، ولی به درخواست کاربران مجدداً قرار گرفت.