دانلود کمیک فارسی Project Superman

نام کمیک: Flashpoint: Project Superman

ناشر: DC
سال انتشار: 2011
وضعیت: پایان یافته
نویسنده:
اسکات اسنایدر
لوول فرانسیس
طراح:
جین ها
مترجم:
آوا
نو وان
گرافیست:
ایجنت ونوم
یوسف حجتی

ترجمه این کمیک متعلق به چند سال پیش است، و کم و بیش معایب و مشکلاتی در آن دیده میشه، ولی به درخواست کاربران مجدداً قرار گرفت.