من همیشه عاشق شخصیت جان کنستاتین بودم و باید بگم این کمیکش یکی از اون کمیک های خفنی بود که راجع به کنستاتین خوندم. ممنونم ازتون بابت ترجمه کمیک.
میشه از کمیک های ( هلبلیزر ) بیشتر ترجمه کنید ؟ من عاشق اینجور کمیک های دارک و شیطان کشی جان کنستاتینم.