دانلود کمیک فارسی Marvel Universe – Guardians of the Galaxy

نام کمیک: Marvel Universe: Guardians of the Galaxy

ناشر: Marvel – Infinite Comic
سال انتشار: 2016
وضعیت: پایان یافته
نویسنده:
مرگرید اسکات
طراح:
لوسیانو وکیو
مترجم:
ثاندرگاد
والثوم
محمدمهدی جلالی‌پور
یوسف حجتی
علیرضا
گرافیست:
سینا اسپ.
ایجنت ونوم
والثوم
مستر فنتستیک
عرفان
آزاده
مهدی جلالی

ترجمه این کمیک متعلق به چند سال پیش است، و کم و بیش معایب و مشکلاتی در آن دیده میشه، ولی به درخواست کاربران مجدداً قرار گرفت.