دانلود کمیک فارسی Emperor Aquaman

نام کمیک: Flashpoint: Emperor Aquaman

ناشر: DC
سال انتشار: 2011
وضعیت ترجمه: پایان یافته
نویسنده:
تونی بدارد
طراح:
آدرین سیاف
وینسنت سیفوئنتس
مترجم:
سالار
ارشیا
گرافیست:
والتوم
امیرحسین اختیاری
سپهر نادری

ترجمه این کمیک متعلق به چند سال پیش است، و کم و بیش معایب و مشکلاتی در آن دیده میشه، ولی به درخواست کاربران مجدداً قرار گرفت.