معرفی و دانلود کمیک Gunslinger Spawn

Gunslinger Spawn

 اسپان تفنگدار مردی است که در آینده گم شده و در جستجوی راهی برای بازگشت به گذشته خود است.کینه‌های قدیمی بسیاری دارد که باید به آن ها رسیدگی کند، اما پس از اینکه به طور ناگهانی درگیر حنگی بزرگتر می‌شود – که سرنوشت تمام بشریت را رقم می‌زند – ممکن است مجبور شود انتقام را برای مدتی به تاخیر بیندازد