واقعا عجب کمیکی بود. دست اقای گرگانی و اسپ درد نکنه بابت ترجمه و ادیت. واقعا دانی کیتس نویسنده ی قهاریه. من از سری ونومش هم خیلی خوشم اومد. از تورش هم خیلی خوشم اومد. هر کمیکی که این بشر بنویسه خوشم میاد ازش. از damnation هم خیلی خوشم اومد. ولی این کار بینظیر بود. دستتون درد نکنه.از کمیک کانتری هم بابت انتشار تشکر میکنم. واقعا پشیمون شدم نخوندمش زودتر از این.
اگه واستون مقدوره preacher رو هم ادامه بدین من هنوز منتظرشم.
خسته نباشید