دانلود مانگا فارسی Battle Angel Alita

نام مانگا: Battle Angel Alita

ناشر: Kodansha
سال انتشار: 1990-1995
(در ترجمه از نسخۀ 2017 استفاده شده‌است.)
مانگاکا:
یوکیتو کیشیرو
مترجم:
سعید سیمرغ
گرافیست:
امیر ح‍ گودرزی

خلاصه:
در عصری که انسان و ربات در کنار هم زندگی می‌کنن. روزی دکتر ایدو در توده‌ای از زباله سر سالم سایبورگی مونث را پیدا می‌کند، پس از بازسازی وظیفه‌ی مراقبت از وی را برعهده می‌گیرد و نام آلیتا را برایش انتخاب می‌کند. مدتی بعد آلیتا متوجه می‌شود او هنر‌هایی رزمی را بلد است که مدت‌هاست منسوخ شده، سپس تصمیم می‌گیرد در برقراری عدالت به ایدو بپیوندد. این آغاز داستان آلیتاست.