دانلود کمیک فارسی Green Lantern


عنوان:Green Lantern

سال انتشار:1941-2019
ناشر:Dc-Comics
خلاصه داستان:
هل جوردن از مرگ بازگشته و یک بار دیگر سوگند خورده تا از تمام موجودات زنده ای که در بخش فضایی ۲۸۱۴ قرار دارند حفاظت کند؛با استفاده کردن از حلقه قدرتش،قویترین سلاح در عالم. پی ببرید که هل چگونه دوباره زندگی شخصی خود را به عنوان یک خلبان جت نیروی هوایی تحکیم می کند در حالی که دوباره با انجمن ابر قهرمانی که یکبار به آن خیانت کرده ارتباط پیدا می کند.؟
ترجمه:
مرتضی دهقان
ادیت:
کسری اسلام پور