دانلود کمیک فارسی Justice League: Odyssey


عنوان:Justice League Odyssey

سال انتشار:2018-2019
ناشر:Dc-Comics
خلاصه داستان:
زمانی که یک خطر کهکشانی دنیاهای فراتر از دنیای ما در منطقه شبح را تهدید می کند، نوبت به تیمی جدید از لیگ عدالت می رسد تا جواب ندای نبرد را بدهد! سایبورگ، استارفایر، گرین لنترن جسیکا کروز و عزرائیلی خارج از حالت عادی خود، به سمت اعماق فضا داخل سفینه‌ی جمجمه‌ای شکل برینیک درحال حرکت هستند. اما درحالی که این هم تیمی های غیرقابل پیشبینی سعی می کنند جلوی دسپرو را از تجارت برده پناهندگان کلویی بگیرند، چیزی را کشف می کنند که هیچ چیز در هستی نمی توانست آن ها را برایش آماده کند: دارکساید… کسی که می گوید برای کمک آنجاست!؟
ترجمه:
محمدرضا شجاعی
ادیت:
امیرحسین رضایی
پدرام حسن زاده
امیر براتی