دانلود کمیک فارسی Spawn

عنوان:Spawn

سال انتشار:2019-1992
ناشر:Image-Comics
خلاصه داستان:
زمانی که عشق او ازش گرفته شد، قسم خورد که حاضر است تا جهنم برای نجات او برود. سفر او حالا شروع میشود ….
ترجمه:
زهرا حسینی
بابین بیانی
امیرحسام
ادیت:
پدرام حسن زاده
امیر براتی