دانلود کمیک فارسی United States vs. Murder Inc


عنوان:United States vs. Murder Inc

سال انتشار:2019-2014
ناشر:Vertigo-Comics
خلاصه داستان:
سالها پیش،پنج خانواده از مافیا چنان نفوذی بر مردم آمریکا داشتند که دولت ایالات متحده مجبور به واگذار کردن بخشی از کشور به این خانواده ها بود زیرا در غیر این صورت کشور را از دست می داد. در حال حاضر ناآرامی بین آمریکا و این خانواده ها به حداکثر رسیده است. جنگی در حال وقوع است،جنگی که هیچکس برای آن آماده نیست. در این بین والنتین گالوی تازه کار و قاتل مافیا جگر رز،تصمیم خواهند گرفت که می خواهند در این جنگ طرف کدام سمت باشند.
ترجمه:
آیدا علیزاده
ادیت:
آیدا علیزاده
کسری اسلام پور