ترجمه فارسی مانگا Happiness

عنوان: Happiness

نام فارسی: خوشبختی
سال انتشار:۲۰۱۵
ادیتور:امیر حـ گودرزی
مترجم:امیرحسین جمشیدی امیر حـ گودرزی
خلاصه ی داستان:
ماکوتو چیزی را در تاریکی روی پشت بام خانه‌ای دید. دختری زیبا روی به سمتش هجوم برد و نیشش را در گلویش فرو کرد و خونش را نوشید. سپس دختر زیبا روی سرش را نزدیک صورت ماکوتو برد و پرسید:« میخوای بمیری یا… میخوای مثل من باشی؟» جوابی که ماکوتو داد زندگی‌ش را برای همیشه تغییر داد.