دانلود کمیک فارسی The Second Coming of Gluttony

ظهور دوباره شکم پرستی

بازنده، معتاد،رقت انگیز تنها بخشی از صفات او بود. اما، رویایی زودگذر که شاید اصلاً نتوان اسمش را رویا گذاشت، احساسی که زمانی از دست داده بود را دوباره در وجودش بیدار کرد. در دنیایی که حال به نام بهشت گمشده شناخته می‌شود، او با داشتن توانایی‌ای بسیار خاص قادر خواهد بود سرنوشتش را از نو شکل دهد.
نویسنده: رو یو-جین
طراح: آهن جئونگ- هیوک
مترجم: امیر ح‍ گودرزی
ادیتور: امیر ح‍ گودرزی