دانلود کمیک فارسی Justice League of America

نام کمیک: لیگ عدالت آمریکا

ناشر: DC
سال انتشار: 2006-2011
وضعیت ترجمه: متوقف شده
نویسنده:
برد ملتزر
طراح:
اد بنس
سندرا هوپ
مترجم:
بهراد
صدرا سجادی
مریم
گرافیست:
شهروز قاسمی
یوسف حجتی
امیرحسین اختیاری
سعید نایت

ترجمه این کمیک متعلق به چند سال پیش است، و کم و بیش معایب و مشکلاتی در آن دیده میشه، ولی به درخواست کاربران مجدداً قرار گرفت.