دانلود کمیک فارسی Superman – Speeding Bullets

نام کمیک: Superman: Speeding Bullets

ناشر: 1993
سال انتشار: DC – Elseworlds
نویسنده:
جان مارک دیمتس
طراح:
ادواردو بارتو
مترجم:
حسن نوشادی
گرافیست:
پیتر جردن

ترجمه این کمیک متعلق به چند سال پیش است، و کم و بیش معایب و مشکلاتی در آن دیده میشه، ولی به درخواست کاربران مجدداً قرار گرفت.