دانلود کمیک فارسی Superman: Red Son

Superman: Red Son

سال انتشار: 2003
ناشر: DC – Elseworlds
نویسنده:
مارک میلار
طراح:
کیلین پلانکت
مترجم:
علی سرلک
گرافیست:
سینا اسپ
ابوالفضل (BW)

وی مهمانی غریب از دنیایی دیگر است که می‌تواند جهت جریان رودخانه‌های عظیم و خروشان‌ را تغییر داده ک فولاد را با دستان خالی خم کند… هم‌چنین قهرمان کارمندان عادی جامعه است که در نبردی تمام نشدنی برای استالین و سوسیالیسم‌ مبارزه ‌می‌کند. “پسر سرخ” داستانی دگرگونه از مرد پولادین‌ است که به شکل زبردستانه به رشته تحریر درآمده و ریشه‌های داستانی‌ سوپرمن‌ را در صورتی که سفینه‌اش به جای اسمالویل‌ کانزاس در اتحاد جماهیر شوروی‌ فرود می‌آمد را کندوکاو می‌کند.در دنیای دگرگون، قهرمانان از شرایط عادی خود بیرون و در زمان و مکان‌های مختلف قرار می‌گیرند که ممکن است وجود خارجی داشته یا نداشته باشند. و این کار به قهرمانان محبوبیت قدیمی همراه با روحی جدید می‌بخشد.

ترجمه این کمیک متعلق به 3 سال پیش هست، و کم و بیش معایب و مشکلاتی در آن دیده میشه، ولی به درخواست کاربران مجددا قرار گرفت.

ترجمه این اثر کار مشترکی بین تیم‌های ترینیتی و سرمووی کمیکس بوده‌‍ست!