• خانه
  • اخبار
  • بالاخره مشخص شد چه کسی به چهار شگفت انگیز قدرت هایشان را داد

بالاخره مشخص شد چه کسی به چهار شگفت انگیز قدرت هایشان را داد

خواستگاه فنتستیک فور (چهار شگفت انگیز) همیشه مشخص بوده است، ولی شماره 17 سری جدید کمیک های فنتستیک فور نشان می دهد که همیشه جا برای عمیق تر نگاه کردن هست. تا الان می دانستیم که تیم آن ها به قصد رسیدن به سیاره اسپایر به فضا پرتاب شد و پس از برخورد با اشعه های کیهانی قدرت های ماوراییشان را به دست آوردند. اوضاع بدتر از این هم می شود، چرا که اسپایر آن ها را به عنوان متهاجمین می شناسد و اعضای تیم را 4 یاد شده می نامد که خطری “شگفت انگیز” برای دنیای اسپایر داشتند.

اورسیر (ناظر) رهبر اسپایر، از این تهدید استفاده کرده تا جایگاه خود را مستحکم تر کند و ارتشی با قدرت های ماورایی به نام بی همتایان برای آماده بودن در صورت بازگشت 4 یاد شده بسازد. در این شماره از کمیک آشکار می شود که ناظر فقط مردم خودش را با اشعه آلوده نکرد، چهار شگفت انگیز هم به همین سرنوشت دچار شدند. پرتوهای کیهانی در داستان خواستگاه چهار شگفت انگیز هم بخشی از نقشه ناظر بود.

ناظر نیت خیری ندارد. دیکتاتوری است که ارتشی از افرادی با قدرت های ماورایی ساخت، و کسانی که به هیولا تبدیل می شدند را تبعید می کرد و ادعا داشت که همه این ها به مصلحت جامعه است، و تقریبا هم توانست اعمالش را توجیح کند، چرا که از نظر مردم اسپایر، نیروی متهاجمی در راه بود.

شماره 17 کمیک چهار شگفت انگیز این توهم را از بین می برد. در حالی که رید و سو در تالار قهرمانان هستند، رید متوجه می شد که ناظر فقط به تهاجم واکنش نشان نداده : بلکه خودش آن را خلق کرده بود. اگر ناظر طوفان اشعه های کیهانی را به وجود نیاورده بود، و چهار شگفت انگیز را شبیه به مهاجمین نشان نمی داد، آن ها بدون قدرت هایشان در صلح و آرامش به اسپایر می رسیدند.

ناظر همه را علیه یک دیگر کرده بود. جانی با اسکای از ارتش بی همتایان رفیق شیش شده بود، کسی که دستور داشت سو و رید را به محض دیدن بکشد، و بن داشت مردم لاوتان را رهبری می کرد که آن ها هم هدف بی همتایان بودند. اورسیر اکنون می خواهد بذر نفاق را پحش کند، اسکای را علیه جانی بشوراند، چهار شگفت انگیز را ضعیف کند و رهبری باشد که نه تنها برای تهاجم 4 یاد شده آماده شده بود، بلکه توانسته متوقفش هم بکند.

ولی هر قماری خلا هایی دارد و ناظر راه آن ها را نبسته بود. اسکای علیه جانی نمی شود و رید اکنون می تواند ناظر را به عنوان کسی که تهدیدی که داشت سیاره را از هم می شکافت آشکار کند، نه کسی که مردمش را از تهدید نجات داد.