دانلود کمیک فارسی Superman Unchained

نام کمیک: Superman Unchained
سال انتشار: 2013
ناشر: DC Comics
میانگین نمرات: 8.5
میانگین نمرات خوانندگان:9
نویسنده: اسکات اسنایدر
طراح: جیم لی
ترجمه :سامی حسامی
ادیتور: ابوالفضل یرافی

وقتی که سیزده ماهواره از آسمان به زمین سقوط می کنند، اولین مظنونی که به ذهن می رسد لکس لوثر است، هرچند که او هنوز در زندان محبوث است، با اینحال سوالی عجیب تر وجود دارد، سوپرمن نتوانست آخرین ماهواره را متوقف کند، پس متوقف کردن آن کار چه کسی می تواند باشد؟