• خانه
  • اخبار
  • مارول لیگ عدالت و یونیورس دیسی را نابود کرد

مارول لیگ عدالت و یونیورس دیسی را نابود کرد

در دومین شماره از کمیک Thor شاهد قدرت ویرانگر بلک وینتر (زمستان سیاه) هستیم. در شماره اول این کمیک دیدیم که گالاکتوس به سختی توانست از دست بلک وینتر جان سالم به در ببرد و آن را تهدیدی بی همتا خواند. در یکی از پنل های کمیک ها می بینیم که نویسنده به صورت غیر مستقیم قهرمانان دیسی را توصیف می کند. “خدای خورشید، خدایی از نور زمردین، خدایی شاید از تاریکی، و خدایانی از اقیانوس، سرعت و قدرت.” که مشخصا به سوپرمن، گرین لنترن، بتمن، آکوامن، فلش و واندرومن اشاره دارد.
این که بلک وینتر توانسته گالاکتوس، یکی از قدرتمندترین شخصیت های کیهانی مارول، و اعضای جاستیس لیگ را شکست دهد، نشان از قدرت هولناکش دارد. بدیهی است شکست وی به دست یک فرد نخواهد بود، با این که ثور اکنون قاصد گالاکتوس است، ولی بعید به نظر می رسید که بتواند به تنهایی با چنین نیروی عظیمی رو به رو شود. شاید در آینده شاهد کراس اور دیگری بین دیسی و مارول خواهیم بود.

Image result for thor 2020 comic #2"