زیرنویس اختصاصی سریال Rick and Morty

Rick and Morty 

زیرنویس فارسی فصل چهارم سریال ریک و مورتی
مترجمین: کیارش نعمت گرگانی و عرفان مرادی
لینک های دانلود:
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم