دانلود کمیک فارسی American Gods


عنوان:American Gods

سال انتشار:2017
ناشر:Dark Horse-Comics
خلاصه داستان:
شدو موون با فهمیدن مرگ همسرش از زندان آزاد شد. درمانده، پریشان و مردد بود به کجا برود که آقای ونزدی مرموز، کسی که او را به عنوان محافظ شخصی‌اش استخدام کرد، را ملاقات کرد. او شدو را به دنیای مرگبار ماوراء طبیعی برد. جایی که اaرواح گذشته از مرگ برمی‌گردند و نبرد خدایان قدیم و جدید به اوج خود رسیده است.
ترجمه:
محمد حـ صمدیه
ادیت:
محمد دانش
امیرح‍ گودرزی