دانلود کمیک فارسی Justice league New52

نام کمیک: Justice league Vol 2 (New52)

ناشر: Dc
سال انتشار: 2011-2016
مترجم: Bruce Wayne
وضعیت ترجمه: پایان آرک، متوقف شده
ادیتور:
شهروز قاسمی
ابوالفضل یرافی
ملیکا
امیرحسین اختیاری
مهدی شهاب زاده

این اثر از کارهای قدیمی است و کیفیت ترجمه آن بررسی نشده است.