دانلود کمیک فارسی Justice league New52

نام کمیک:Justice league

ناشر:Dc
سال انتشار:۲۰۱۱
مترجم:Bruce Wayne
وضعیت ترجمه: پایان آرک، متوقف شده
ادیتور:شهروز قاسمی،ابوالفضل یرافی،Melika،امیرحسین اختیاری،مهدی شهاب زاده
لینک های دانلود:
جلد۱

جلد۲

جلد۳

 جلد۴

جلد۵

جلد۶

جلد۷

جلد۸

جلد۹

جلد۱۰

جلد۱۱

جلد۱۲

جلد۱۳

جلد 14

 

این اثر از کارهای قدیمی است و کیفیت ترجمه آن بررسی نشده است.