کمیک فارسی Batman: The Dark Knight

عنوان:Batman: The Dark Knight

سال انتشار:2014-2011
ناشر:Dc-Comics
خلاصه داستان:
مهمترین پرونده ی کاری بتمن به عنوان کاراگاه – چه کسی والدینش را به قتل رساند؟
ترجمه:
امیرحسین رضایی
ادیت:
امیرحسین رضایی