سلام خسته نباشید
ادامه این کمیک دیگه ترجمه نمیشه؟
با تشکر