یه پیشنهادی بدم فکر کنم خوب باشه. چطوریه لینک فیلمای کمیک بوکی هم بزارید تو سایت. اینطوری هر وقت فیلم کمیک بوکی ای منتشر شد میدونیم اول به کجا سر بزنیم