دانلود کمیک فارسی Winter Soldier: Winter Kills

نام کمیک: Winter Soldier – Winter Kills

ناشر: Marvel
سال انتشار: 2006

نویسنده:
اد بروبیکر
طراح:
لی ویکس
مترجم:
Thunder God
گرافیست:
سینا اسپ

ترجمه این کمیک متعلق به چند سال پیش است، و کم و بیش معایب و مشکلاتی در آن دیده میشه، ولی به درخواست کاربران مجدداً قرار گرفت.