دانلود کمیک فارسی Ghost Racers

نام کمیک: Ghost Racers

ناشر: Marvel
سال انتشار: 2015

نویسنده:
فلیپ اسمیت
طراح:
جوان گیدین
مترجم:
Alien_corps
گرافیست:
MR. Robot
i۱۱uminati
ابوالفضل یرافی
MR. Thor

ترجمه این کمیک متعلق به چند سال پیش است، و کم و بیش معایب و مشکلاتی در آن دیده میشه، ولی به درخواست کاربران مجدداً قرار گرفت.