سلام میشه این کمیک و بقیه کمیک های کامل نشده رو زود تکمیل کنید چون من مشتاق خوندم اون کمیک ها و این کمیک هستم
ممنون از سایت خوبتون