دانلود کمیک فارسی The Witching Hour

عنوان:Justice League Dark and Wonder Woman: The Witching Hour

سال انتشار:2018
ناشر:Dc-Comics
خلاصه داستان:
نیرویی باستانی از جادوی سیاه در شرف فعال شدن است، و لیگ عدالت تاریک در سد راهش قرار دارد– و منشاء این نیرو در بطن وجود رهبرشان، واندروومن قرار دارد!
پیش از این کراس اور، آرک اول لیگ عدالت تاریک را بخوانید!
ساعت جادوگری، کراس اور 5 قسمتی لیگ عدالت تاریک و واندروومن!!
ترجمه:
بردیا قاسم‌زاده
ادیت:
امیرحسین رضایی