دانلود کمیک فارسی Injustice 2

نام:Injustice ۲

ناشر:DC
سال انتشار:۲۰۱۷
وضعیت:درحال پخش
مترجم:آرین میر نصراللهی
ادیتور:Sina Stark
ویراستار:NMA، حمید احمدی

لینک های دانلود:

شماره اول

شماره دوم

شماره سوم

شماره چهارم

شماره پنجم

شماره ششم

شماره هفتم

شماره هشتم

شماره نهم

شماره دهم

شماره یازدهم

شماره دوازدهم

شماره سیزدهم

شماره چهاردهم

شماره پانزدهم

شماره شانزدهم

شماره هفدهم

شماره هجدهم

شماره نوزده

شماره بیست

شماره بیست و یک

شماره بیست و دو

شماره بیست و سه