ترجمه فارسی رمان The Last Necromancer

عنوان: The Last Necromancer
عنوان فارسی: آخرین نکرومنسر
نویسنده:C.J. Archer
مترجم: حمید احمدی

لندن ویکتوریایی: برای پنج سال شارلوت هالووی به عنوان یک پسر در کثیف ترین محلات لندن زندگی کرده است. ولی یک دزدی او را راهی زندان می کند، جایی که زندانیان نا آگاه از جنسیتش قصد تجاوز و کشتنش را دارند. برای مخفی کردن هویتش و نجات یافتن، تنها راهش بازگرداندن مرد مرده ای به زندگی است. به خاطر به زندگی برگرداندن مادرش از خانه طرد شده بود و حالا برای زنده ماندن باید دوباره دست به جادوی شوم نکرومنسری می زد. با اینحال استفاده از قدرتش افراد و سازمان هایی را به سوی لندن می کشاند که به دنبال تنها بازمانده نکرومنسر ها بودند.

لینک های دانلود:
فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم