اوهههه این کمیک همونیه که اون فیلمه رو ساختن بر اساسش؟
فوق العاده اس!!!