از کار های خوب دی سیه.
نویسندش دید مشابه به اسکات اسنایدر داره و سبک کارشم همونجوریه. و از اونجایی که انتشارش ماهانه اس (نه دو هفته ای) کیفیتش بالاس.
میخواستم بدونم ادامش میدید؟