دانلود مانگا فارسی Devil May Cry 5 -Visions Of V

نام: Devil May Cry 5 -Visions Of V
سال انتشار:2019
وضعیت: در حال پخش
ادیتور: عارف موسوی
مترجم: حمید احمدی
توضیحات:
ورجیل، فرزند شوالیه شیطانی اسپاردا و یک زن انسان، برای شکست برادر دوقلوی خود دانته نیمه انسانی خود را دور می اندازد تا تبدیل به شیطانی قدرتمند شود. نیمه انسانی او ترد شده و رو به مرگ، خود را Vمی نامد. با وجود ضعف جسمانی V مصمم است جلوی ورجیل که حال تبدیل به شاه جدید شیاطین شده است را بگیرد.