دانلود فصل دوم وبتون TSCoG

دانلود فصل دوم وبتون TSCoG

نام وبتون: ظهور دوباره‌ی شکم‌پرستی، The Second Coming of Gluttony بازنده، معتاد،رقت انگیز تنها بخشی از صفات او بود. اما، رویایی زودگذر که شاید اصلاً…