دانلود کمیک فارسی The Man of Steel


عنوان:The Man of Steel

سال انتشار:2018
ناشر:Dc-Comics
خلاصه داستان:
دوره‌ای جدید برای سوپرمن در قالب تهدیدی از گذشته که برای نابودی آخرین فرزند کریپتون برگشته آغاز می شود. در همان هنگام که سوپرمن کشمکشی برای یافتن اینکه چه اتفاقی برای همسر و پسرش رخ داده باید با تهدیدی که هدفش نابودی متروپلیس است روبرو شود.
ترجمه از:
ابوالفضل کریمانیان
محمدرضا شجاعی
سانان لطیفی
محمدرضا عطایی
هاشم نیاز پور
ادیت:
امیر حـ گودرزی
علیرضا سید آبادی
امیرحسین رضایی
سعید یاسایی